Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Surse tehnice secrete

În activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii, culegerea de informaţii este întregită de utilizarea surselor tehnice. SRI apelează în mod excepţional la aceste mijloace de obţinere a informaţiilor, numai după epuizarea tuturor celorlalte mijloace şi metode specifice.

Utilizarea acestor surse implică restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, fiind posibilă numai în condiţiile legii, cu respectarea garanţiilor oferite de Constituţia României.

Serviciul Român de Informaţii este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la siguranţa naţională, conform Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

În aceste condiţii, ofiţeri specializaţi de informaţii culeg date prin supravegherea directă a ţintelor, interceptarea comunicaţiilor sau alte procedee de supraveghere.

Avem permanent în vedere protejarea strictă a datelor cu caracter personal ale tuturor cetăţenilor care intră în contact cu persoanele vizate de activitatea de informaţii.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.