Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Stadiul predării dosarelor Securității către CNSAS

Serviciul Român de Informații a predat, până în prezent, în gestiunea exclusivă a CNSAS, peste 18.000 de volume (aproximativ 700 de metri liniari de arhivă) create de fostele organe de securitate și care nu privesc siguranța națională. In prezent, peste 95% din documentele deținute de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității provin de la instituția noastră care nu este unicul deținător de dosare întocmite de securitate.

În afara dosarelor personale, au fost predate consiliului și așa numitele "dosare de problemă", referitoare la:

  • Mișcarea Națională de Rezistență (cca. 300 de volume)
  • Partide politice (cea. 500 de volume)
  • Postul de radio Europa Liberă (55 de volume)
  • Presa centrală (19 volume predate încă din aprilie 2001)
  • Artă și Cultură (70 de volume)
  • Culte, secte (136 de volume)
  • Cooperativizarea agriculturii (30 de volume)
  • Meditația transcedentală (15 volume)
  • Radioteleviziunea română (51 de volume)
  • Abuzuri și crime de război comise de fostele organe ale Ministerului de Interne (114 volume).

De asemenea, în demersul de restituire a adevărului istoric și de retrocedare firească a unor pagini de literatură, Serviciul Român de Informații a predat autorilor sau moștenitorilor legali cca. 60.000 de file reprezentând manuscrise confiscate abuziv de organele de securitate. În plus, au mai fost predate 98 de dosare pe suport de microfilm. Toate dosarele predate până acum Consiliului au fost remise la solicitarea expresă a CNSAS.

Cu toate insistențele Serviciului Român de Informații de a preda accelerat toți cei 12.000 de metri liniari, CNSAS a refuzat sistematic, invocând permanent lipsa spațiului de depozitare. Având în vedere faptul că în prezent CNSAS dispune de un spațiu adecvat de depozitare, amenajat printr-o repartiție bugetară de 20 de miliarde de lei, Serviciul Român de Informații își reafirmă disponibilitatea de a preda în timpul cel mai scurt, prin efortul și pe cheltuiala serviciului, cei 12 km liniari disponibili în orice moment.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.