Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Sistemul Naţional de Alertă Teroristă

Începând cu anul 2004, România dispune de un Sistem Naţional de Alertă Teroristă (SNAT) în scopul sprijinirii procesului de planificare activităţilor antiteroriste la nivel naţional, precum şi al informării populaţiei în legătură cu nivelul ameninţării teroriste.

În cadrul SNAT, stările de ameninţare sunt identificate prin cinci niveluri de alertă teroristă, evidenţiate distinct pe bază de culori:

SCĂZUTinformaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că un atac terorist este foarte puţin probabil

PRECAUTinformaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc scăzut de producere a unui atac terorist

MODERATinformaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că există risc terorist general, fiind posibil un atac terorist

RIDICATinformaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc terorist crescut, fiind probabil un atac terorist

CRITICinformaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc iminent de producere a unui atac terorist

În stabilirea nivelului curent de alertă teroristă, se utilizează două categorii de indicatori:

  • informaţii disponibile, conţinând avertizări cu privire la evoluţii ce s-ar putea constitui în: vulnerabilităţi/ factori de risc/ ameninţări/stări de pericol/iminenţa unui atac terorist pe teritoriul României
  • evenimente recente - manifestări explicite de orice natură ale unei entităţi teroriste de a realiza un atac terorist pe plan naţional/internaţional

De la instituirea SNAT (2004) şi până în prezent, în România, nivelul de alertă teroristă a fost PRECAUT (ALBASTRU), cu excepţia unei perioade scurte – prilejuită de desfăşurarea la Bucureşti (2008) a Summit-ului NATO - când s-a decis ridicarea nivelului la GALBEN-MODERAT.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.