Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Securitate economică

Într-o lume globală şi globalizantă, dezvoltarea economică şi securitatea (internaţională, regională şi naţională) sunt reperele majore sub care se manifestă principalele mutaţii la nivel planetar, dar şi al fiecărui stat şi, subsecvent, al fiecărui individ. În această ecuaţie, existenţa unei economii puternice, performante şi competitive, stabilă din punct de vedere macro-economic şi dinamică sub raportul ritmului de creştere şi al adaptării funcţionale, reprezintă un pilon important al politicii de securitate.

Sub aceste auspicii se derulează misiunea noastră, ce are ca unic scop asigurarea capacităţii nealterate a economiei naţionale de adaptare la semnalele pieţei, respectiv la oportunităţile, dar şi la riscurile pe care le incumbă manifestarea ei în condiţii de concurenţialitate, performanţă şi competitivitate.

Ce facem noi, mai concret? Ne focalizăm atenţia spre acele zone (potenţial a fi) vulnerabile fie prin prisma (in)acţiunii structurilor instituţionale responsabile, fie din perspectiva iniţiativelor lansate funcţie de interese subiective (interne sau externe), ce îşi propun să preia sub control pârghiile de decizie (macro)economică.

Astfel, contribuim la prezervarea şi protejarea valorilor de securitate ale statului român şi la promovarea intereselor naţionale pe diverse paliere ale ansamblului economico-social.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.