Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Relaţii cu presa

Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti
telefon: 0724.547.056
fax: 004 0377.723.297

e-mail: presa@sri.ro

Biroul de Presă şi Purtătorul de Cuvânt sunt interfaţa Serviciului Român de Informaţii cu reprezentanţii presei şi publicul larg.

Aceştia asigură fluxul de informaţii publice către mass-media, în toate situaţiile în care sunt vizate aspecte care ţin de activitatea Serviciului Român de Informaţii.

Pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presă pune la dispoziţia presei materiale documentare pe subiecte de actualitate, specifice domeniului de activitate.

În funcţie de natura şi volumul informaţiilor solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, Biroul de Presă răspunde verbal sau în scris tuturor solicitărilor adresate de către jurnaliştii acreditaţi pe lângă SRI, fără discriminare şi în timpul cel mai scurt posibil.

În vederea acreditării, jurnaliştii pot depune cereri în acest sens, la adresa de e-mail presa@sri.ro, care trebuie să conţină: solicitarea acreditării şi copii ale cărţii de identitate sau paşaportului, repectiv a legitimaţiei de presă vizată la zi.

Persoană de contact

Ovidiu Marincea
consilier al directorului,
purtător de cuvânt

presa@sri.ro

ovidiu.marincea@sri.ro

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.