Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Relaţii cu cetăţenii

Sectorul Relaţii cu cetăţenii poate fi contactat la numerele de telefon 0377.723.671 şi 0785.259.748, fax 0377.723.210, pe adresa de e-mail: relatii@sri.ro, precum şi la adresa B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti sau CP1 – 925 Bucureşti, inclusiv pentru transmiterea petiţiilor formulate în temeiul OG 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul de lucru cu publicul:

Luni, miercuri, joi, vineri între orele 09:00 – 14:00;
Marţi între orele 09:00 – 12:00 şi 16:00 – 18:00.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.