Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Protecţia informaţiilor clasificate

Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat este structura Servicului Român de Informaţii cu competenţă generală în ce priveşte coordonarea activităţii şi exercitarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate aparţinând autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice de drept public sau privat.

Altfel spus, Oficiul:

  • contribuie la elaborarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate
  • consiliază şi acordă sprijin pentru stabilirea obiectivelor şi a locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secret de stat, la cererea conducătorilor institutiilor publice şi agentilor economici care deţin de astfel de informaţii
  • supraveghează şi verifică modul în care sunt respectate şi aplicate normele legale privind protecţia informaţiilor clasificate la entităţile din zona de competenţă
  • asigură asistenţa de specialitate deţinătorilor de informaţii clasificate, în vederea implementării standardelor de securitate prevăzute de legislaţia în domeniu
  • acordă avize de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate întocmite de entităţile deţinătoare de informaţii clasificate
  • acordă avize pentru persoanele fizice care necesită acces la informaţii clasificate, în baza verificărilor de securitate, efectuate în condiţiile legii
  • efectuează verificările de securitate necesare acordării avizului de securitate industrială în vederea eliberării de către ORNISS a autorizaţiei/certificatului de securitate industrial pentru persoanele juridice angrenate în negocierea/derularea de contracte clasificate
  • organizează activităţi de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniu, contribuind şi la realizarea educaţiei de securitate/educaţiei protective, potrivit legii
  • derulează activităţi de control al măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate implementate la entităţile din zona de competenţă, constată contravenţiile la regimul protecţiei informaţiilor clasificate şi aplică sancţiunile contravenţionale corespunzătoare.
0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.