Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Parteneriat cu societatea civilă

Parteneriatele dezvoltate de Serviciul Român de Informaţii cu societatea civilă şi mediul academic se axează pe promovarea educaţiei, cercetării şi a culturii de securitate:

1. Proiectul "Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii - OSCINT 2009".

Se derulează în perioada 2010-2013 şi a fost elaborat de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiective principale:

  • creşterea performanţei manageriale în vederea îmbunătăţirii procesului decizional în sistemul de învăţământ preuniversitar
  • promovarea rolului informaţiilor din surse deschise în creşterea competitivităţii instituţiilor româneşti
  • dezvoltarea unui centru specializat în domeniul formării continue.

Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul animv.ro.

2. Programul de master "Studii de securitate - Analiza informaţiilor" realizat în cooperare cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.

Programul este primul de acest fel în mediul civil şi are ca obiectiv promovarea analizei de informaţii şi a culturii de securitate în societatea civilă.

Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul masterstudiidesecuritate.ro.

3. Proiectul "Construieşte-ţi o carieră de succes!"

A fost elaborat de Universitatea Politehnică Bucureşti în parteneriat cu Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" şi se derulează în perioada 2011-2013, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul vizează formarea de competenţe şi abilităţi practice pentru 120 de masteranzi prin stagii de practică în domeniul securităţii informaţiilor, în vederea îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii.

4. Parteneriate de cercetare

Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) cooperează cu instituţii academice şi cu entităţi private:

  • bănci
  • companii a căror activitate este dedicată asigurării reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor informatice
  • asociaţii profesionale şi firme cu profil de cercetare sau tehnic.

În plus, ITA participă la numeroase proiecte de cercetare în cadrul unor programe naţionale precum Orizont 2000, Relansin, Securitate sau CEEX – Cercetare de Excelenţă.

Institutul Naţional de Studii de Intelligence (INSI) se dedică identificării de soluții pentru fundamentarea strategiilor de intelligence și securitate la nivel național. În acest scop, dezvoltă parteneriate cu:

  • entităţi academice, instituţii de stat şi companii private, în căutarea unor soluţii la provocările de securitate
  • entităţi publice şi private care doresc să dezvolte parteneriate de cercetare în domeniu, finanţate din fonduri naţionale şi europene.
0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.