Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Cum pot aplica?

Există cinci modalităţi distincte de a fi angajat în SRI. În funcţie de pregătirea şi profilul tău profesional, va fi aplicabilă una dintre ele:
  1. dacă eşti absolvent de studii liceale, poţi da examen de admitere la studiile universitare de licenţă ale Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul". Acestea formează ofiţeri operativi de informaţii şi ofiţeri analişti (pentru mai multe detalii accesează site-ul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul");
  2. dacă eşti absolvent al unor studii universitare de licenţă, îţi poţi completa pregătirea prin cursurile de master profesional organizate de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul". Acestea sunt dedicate, de asemenea, formării ofiţerilor operativi de informaţii şi a ofiţerilor analişti (pentru mai multe detalii accesează site-ul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul");
  3. dacă eşti angajat în cadrul altor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile existenţei unor cerinţe de personal specializat din partea Serviciului şi cu aprobările necesare, te poţi alătura echipei noastre, prin transfer;
  4. dacă eşti absolvent al ciclului I şi II în sistem Bologna sau de studii superioare de lungă durată finalizate anterior anului 2008 în domenii de interes pentru Serviciu (de exemplu: IT, limbi străine, psihologie, economie etc.) sau dacă ai absolvit studiile liceale, poţi fi avut în vedere pentru angajare candidând pentru unul dintre posturile menţionate la secţiunea Posturi disponibile. Intenţia de angajare se poate înregistra prin completarea unui formular on-line sau prin depunerea unei cereri olografe şi a unui Curriculum Vitae la sectorul relaţii cu cetăţenii sau la Direcţiile Judeţene de Informaţii.
  5. dacă eşti cel puţin absolvent al ciclului inferior liceal sau al învăţământului profesional, cu diplomă sau certificat de absolvire, poţi opta pentru angajarea în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin completarea unui formular on-line sau prin depunerea unei cereri olografe şi a unui Curriculum Vitae la sectorul relaţii cu cetăţenii sau la Direcţiile Judeţene de Informaţi (pentru mai multe detalii vezi Legea nr. 384 din 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu completările şi modificările ulterioare).
0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.