Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Ameninţări transfrontaliere

Contextul actual

Evoluţiile tehnologice şi socio-politice ale ultimilor ani - reflectate îndeosebi de dezvoltarea comunicaţiilor şi creşterea mobilităţii persoanelor - au adus în prim-plan tipuri noi de fenomene, cu potenţial de risc, care nu ţin cont de limitele geografice sau administrative ale frontierelor.

Ca urmare, criminalitatea organizată transfrontalieră şi activităţile asociate (migraţie ilegală, trafic de droguri, criminalitate informatică, evaziune fiscală de mare amploare şi contrabandă), precum şi proliferarea armelor de distrugere în masă, au devenit, prin dimensiune şi impact, provocări majore ale securităţii naţionale. Prevenirea şi combaterea lor se regăsesc între responsabilităţile SRI.

Misiunea noastră

Acţionăm pentru a preveni şi stopa infiltrarea în structurile politice, economice, financiare şi guvernamentale ale României a grupărilor de criminalitate organizată transfrontalieră. Ştim că acestea profită de facilităţile oferite de transportul internaţional, libertatea de mişcare a persoanelor, extinderea comerţului liber, evoluţiile în domeniul comunicaţiilor şi fluxurile economico-financiare complexe. Se axează pe corupere, manipulare şi dominare, pentru a influenţa procesul decizional la nivel guvernamental sau mecanismele de control şi de administrare ale statului.

În consecinţă, scopul nostru este să identificăm şi să avertizăm în timp util beneficiarii legali cu privire la riscurile şi ameninţările astfel create, pentru ca interesele naţionale să poată fi protejate prin politici şi măsuri adecvate.

Alte tipuri de activităţi de combatere a unor ameninţări neconvenţionale care intră în competenţa SRI vizează interesele unor entităţi autohtone sau străine de achiziţionare/tranzitare de tehnică militară şi/sau armament convenţional către terţe state supuse embargoului internaţional.

Având în vedere caracterul transfrontalier al fenomenelor, cooperăm cu celelalte instituţii din sistemul de securitate şi ordine publică, dar şi cu partenerii externi, pentru a consolida climatul de securitate local, regional şi global.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.